Kontakt

Izdaja Časopisno založniško podjetje Delo d.o.o.
Glavni direktor: Andrej Kren
Direktorica: Nataša Luša

Matična številka podjetja Delo d.o.o.: 5096049
Identifikacijska številka za DDV: SI25256394
Naslov: Dunajska 5, 1509 Ljubljana

Odgovorni urednik: Bojan Budja

Urednica: Mateja Delakorda
01 4737 726, mateja.delakorda@delo.si

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o.
Dunajska 5
1509 Ljubljana