Nagradni natečaj: mali triki iz domače kuhinje

Oktobra so na vrsti enolončnice. V akciji, ki jo pripravljamo z blagovno znamko BTC City Okusni bluz – Food bluz, bomo s pomočjo strokovnjakov in vas poiskali najboljše namige. Imate svoj trik, težavo, vprašanje? Pišite nam.

Vse, kar vas razveseljuje ali obremenjuje v zvezi s kuhanjem enolončnic, nam lahko napišete in pošljete prek spodnjega obrazca. Imamo tudi nagrade: med vsemi bomo izžrebali tri pošiljatelje, eden bo dobil bon BTC City v vrednosti 40 evrov, dva pa praktični darilci.

Z vašimi predlogi, težavami in vprašanji vas čakamo do 25. oktobra.

VAŠI PODATKI

Zapišite vaš najljubši trik ali vprašanje

Pogoji sodelovanja v nagradnem  natečaju »Mali kuharski triki iz domače kuhinje«

I. Organizator nagradnega natečaja

Organizator nagradnega natečaja »Mali kuharski triki iz domače kuhinje« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), v okviru katerega uredništvo Odprte kuhinje in odprtakuhinja.si od 29. septembra 2018 pa do vključno 25. oktobra 2018 razpiše natečaj zbiranja trikov in nasvetov za pripravo enolončnic.

II. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od vključno 29. septembra 2018 pa do vključno 25. oktobra 2018.

III. Definicije pojmov

Pogoji nagradnega natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradnem natečaju. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.odprtakuhinja.si/namigi in so dostopni na sedežu organizatorja nagradnega natečaja v oddelku Marketing.

IV. Sodelovanje v nagradnem natečaju

Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili. V nagradnem natečaju lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije, in ki v času trajanja nagradne igre pošlje svoj namig na razpisano temo med 29. septembrom in 25. oktobrom 2018, in sicer na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana ali na odprtakuhinja.si/namigi.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi bližnji svojci.

V. Postopek Izbora nagrajenca

Med vsemi oddanimi namigi, bomo izžrebali tri nagrajence. Eden bo prejel darilni bon BTC City v vrednosti 40 evrov, dva nagrajenca pa paket praktičnih nagrad.

Zapisnik poteka izbora nagrajencev pripravi oddelek Marketinga in se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Nagrada in prevzem nagrad

Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 EUR, bodo od organizatorja nagradnega natečaja na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov, naveden v dopisu.

Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če soorganizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

Organizator nagradnega natečaja bo ob koncu leta obvestil prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved za leto 2018.

Organizator nagradnega natečaja bo nagrajencem v desetih dneh po objavi rezultatov dostavil nagrade.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva.

Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade. Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Če nagrajenec po objavi rezultatov ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočeno distribuiranje nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:

  • pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VII. Ostali stroški ob prevzemu nagrade

Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosi organizator nagradnega natečaja.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o. in na spletni strani www.odprtakuhinja.si/namigi.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. S podpisom in oddajo kupona  objavljenega v  časopisu in/ali na spletni strani sodelujoči  izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradnem natečaju.

Za izvedbo nagradnega natečaja, kot tudi za obdelovanje vaših osebnih podatkov za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov družbe, bo Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, vaše posredovane osebne podatke obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradnega natečaja bo to vse do njegovega zaključka, osebne podatke nagrajencev pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

IX. Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi natečaja bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

X. Pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradnega natečaja rešuje organizator natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

 XI. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni te pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradnega natečaja bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani odprtakuhinja.si/namigi.

Ljubljana, 27. september 2018

BTC okusni bluz namigi

VIDEO: Namigi za nove jedi z ajdo

Sestavina, ki je močno zakoreninjena v slovenski kulinariki, nas vedno…

VIDEO: Pet namigov za okusno pripravljenega piščanca

Meso, za katero prepogosto mislimo, da ga znamo dobro pripraviti,…

VIDEO: Napake, ki jih počnete pri pripravi piščančjih prsi

Je tudi vaš piščančji file vedno suh in dolgočasnega okusa,…

VIDEO: Štiri dejstva o pripravi rib na žaru

V rubriki, ki nastaja skupaj z družbo BTC in njeno…

VIDEO: Napake, ki jih počnete pri pripravi mesa za burgerje

Tudi vam polpet razpade?

VIDEO: Pet izboljšav za dobre domače burgerje

V rubriki, ki nastaja skupaj z družbo BTC in njihovo…

VIDEO: Pet trikov za pripravo testenin

To je naša nova rubrika: preverjali bomo trike, poti do…

Tiskana izdajaTiskana izdaja

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o.
Dunajska 5
1509 Ljubljana